* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Khung cho bài viết có lồng hình flash

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div align="center">
<br />
<br />
<div style="background: #00000f; border-bottom: #df019e 7px ridge; border-left: #df019e 7px ridge; border-right: #df019e 7px ridge; border-top: #df019e 7px ridge; width: 580px;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 5px solid; border-left: transparent 5px solid; border-right: transparent 5px solid; border-top: transparent 5px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #191900 2px solid; border-left: #191900 2px solid; border-right: #191900 2px solid; border-top: #191900 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #ffffff 2px solid; border-left: #ffffff 2px solid; border-right: #ffffff 2px solid; border-top: #ffffff 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #ffff00 2px solid; border-left: #ffff00 2px solid; border-right: #ffff00 2px solid; border-top: #ffff00 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #008000 2px solid; border-left: #008000 2px solid; border-right: #008000 2px solid; border-top: #008000 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #298a08 2px solid; border-left: #298a08 2px solid; border-right: #298a08 2px solid; border-top: #298a08 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #298a08 2px solid; border-left: #298a08 2px solid; border-right: #298a08 2px solid; border-top: #298a08 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #4b0082 2px solid; border-left: #4b0082 2px solid; border-right: #4b0082 2px solid; border-top: #4b0082 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: #df00d7 2px solid; border-left: #df00d7 2px solid; border-right: #df00d7 2px solid; border-top: #df00d7 2px solid;">
<br />
<div style="border-bottom: transparent 2px solid; border-left: transparent 2px solid; border-right: transparent 2px solid; border-top: transparent 2px solid;">
<br />
<center>
<span style="color: #aaaaaa;"></span><span style="color: #48e9bb;"><embed allowscriptaccess="never" height="414" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/wu-1/2011112211.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="460" wmode="transparent"></embed><br /><center>
<br /><br /><br /><div align="center">
<span style="font-size: small;">NỘI DUNG....</span> </div>
<br /><div align="center">
<span style="color: #aaaaaa;"><embed allowscriptaccess="never" height="212" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/20111064.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="309" wmode="transparent"></embed> <span style="color: #aaaaaa;"><br /></span></span></div>
<div style="border-bottom: transparent 5px solid; border-left: transparent 5px solid; border-right: transparent 5px solid; border-top: transparent 5px solid;">
<span style="color: #aaaaaa;"><br /></span></div>
</center>
</span></center>
NỘI DUNG....Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này
Lên Trên! Xuống Dưới!