* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Làm cách nào để thay hình con trỏ chuột

Thấy những thủ thuật làm đẹp cho blog này rất hay mình mang v đây chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn người đã chia sẻ những thủ thuật rất hay này !Các bạn cứ từ từ thực hiện như chỉ dẫn có gì không hiểu comment mình sẽ trả lời nhé !

 

1-Làm cách nào để thay đổi hình con trỏ chuột?


Bước 1: Vào blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML >>Click chuột vào vị trí bất kì trong khung { HTML }>>Nhấn tổ hợp phím{ ctrl+f } Và dán >> ]]></b:skin>  vô khung Search rồi nhấn Enter 

Bước 2: Dán code bên dưới vào trước thẻ


 ]]></b:skin>


body, a, a:hover {cursor: url(http://cursors3.totallyfreecursors.com/thumbnails/apple-tmani.gif), progress;}


Bạn nhớ thay dòng màu đỏ phía trên bằng link hình trỏ chuột của bạn

Bước 3: Lưu lại template của bạn và xem kết quả

Miễn phí hơn 1000 con trỏ chuột đẹp dành cho blog của bạnBạn có thể click vào 2 link phía dưới để chọn cho mình con trỏ chuột đẹp nhất dành cho blog của bạn

1- http://www.totallyfreecursors.com
2- http://www.totallyfreecursors.com

Chúc blog của bạn ngày một đẹp hơn, nếu thấy bài viết hay và hữu ích hãy comments và chia sẻ đến những người bạn!

*********************************************
2- Đồng hồ chạy theo trỏ chuột có nút on/off

Đồng hồ chạy theo trỏ chuột, đặc biệt hơn là đồng hồ này còn có công tắc tắt/mởCách làm đơn giản không kém 2 bài trước, hãy làm theo mình nha


Bước 1: Blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Dán code dưới vào trước thẻ </head>

<style type="text/css">
<!--/*Do not Alter these. Set for alignment*/
.css1{
position:absolute;top:0px;left:0px;
width:16px;height:16px;
font-family:Arial,sans-serif;
font-size:16px;
text-align:center;
font-weight:bold;
}
.css2{
position:absolute;top:0px;left:0px;
width:10px;height:10px;
font-family:Arial,sans-serif;
font-size:10px;
text-align:center;
}
//-->
</style>

Bước 3: Trước thẻ </body> bạn dán code sau:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Mouse Follow Clock 3 from Rainbow Arch -->
<!-- This script and many more from : -->
<!-- http://rainbow.arch.scriptmania.com -->
<!-- Mouse Follow Clock 3 from http://rainbow.arch.scriptmania.com
//Hide from older browsers
if (document.getElementById&&!document.layers){
//Clock colours
dCol='#00ff00';//date colour.
fCol='#ffffff';//face colour.
sCol='#ffffff';//seconds colour.
mCol='#00ff00';//minutes colour.
hCol='#00ff00';//hours colour.
//Controls
del=0.6; //Follow mouse speed.
ref=40; //Run speed (timeout).
//Alter nothing below! Alignments will be lost!
var ieType=(typeof window.innerWidth != 'number');
var docComp=(document.compatMode);
var docMod=(docComp && docComp.indexOf("CSS") != -1);
var ieRef=(ieType && docMod)
?document.documentElement:document.body;
theDays=new Array("SUNDAY","MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY");
theMonths=new Array("JANUARY","FEBRUARY","MARCH","APRIL","MAY","JUNE","JULY","AUGUST","SEPTEMBER","OCTOBER","NOVEMBER","DECEMBER");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year+1900;
tmpdate=" "+theDays[date.getDay()]+" "+day+" "+theMonths[date.getMonth()]+" "+year;
D=tmpdate.split("");
N='3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2';
N=N.split(" ");
F=N.length;
H='...';
H=H.split("");
M='....';
M=M.split("");
S='.....';
S=S.split("");
siz=40;
eqf=360/F;
eqd=360/D.length;
han=siz/5.5;
ofy=-7;
ofx=-3;
ofst=70;
tmr=null;
vis=true;
mouseY=0;
mouseX=0;
dy=new Array();
dx=new Array();
zy=new Array();
zx=new Array();
tmps=new Array();
tmpm=new Array();
tmph=new Array();
tmpf=new Array();
tmpd=new Array();
var sum=parseInt(D.length+F+H.length+M.length+S.length)+1;
for (i=0; i < sum; i++){
dy[i]=0;
dx[i]=0;
zy[i]=0;
zx[i]=0;
}
algn=new Array();
for (i=0; i < D.length; i++){
algn[i]=(parseInt(D[i]) || D[i]==0)?10:9;
document.write('<div id="_date'+i+'" class="css2" style="font-size:'+algn[i]+'px;color:'+dCol+'">'+D[i]+'<\/div>');
tmpd[i]=document.getElementById("_date"+i).style;
}
for (i=0; i < F; i++){
document.write('<div id="_face'+i+'" class="css2" style="color:'+fCol+'">'+N[i]+'<\/div>');
tmpf[i]=document.getElementById("_face"+i).style;
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.write('<div id="_hours'+i+'" class="css1" style="color:'+hCol+'">'+H[i]+'<\/div>');
tmph[i]=document.getElementById("_hours"+i).style;
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.write('<div id="_minutes'+i+'" class="css1" style="color:'+mCol+'">'+M[i]+'<\/div>');
tmpm[i]=document.getElementById("_minutes"+i).style;
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.write('<div id="_seconds'+i+'" class="css1" style="color:'+sCol+'">'+S[i]+'<\/div>');
tmps[i]=document.getElementById("_seconds"+i).style;

}
function onoff(){
if (vis){
vis=false;
document.getElementById("control").value="Clock On";
}
else{
vis=true;
document.getElementById("control").value="Clock Off";
Delay();
}
kill();
}
function kill(){
if (vis)
document.onmousemove=mouse;
else
document.onmousemove=null;
}
function mouse(e){
var msy = (!ieType)?window.pageYOffset:0;
if (!e) e = window.event;

if (typeof e.pageY == 'number'){
mouseY = e.pageY + ofst - msy;
mouseX = e.pageX + ofst;
}
else{
mouseY = e.clientY + ofst - msy;
mouseX = e.clientX + ofst;
}
if (!vis) kill();
}
document.onmousemove=mouse;
function winDims(){
winH=(ieType)?ieRef.clientHeight:window.innerHeight;
winW=(ieType)?ieRef.clientWidth:window.innerWidth;
}
winDims();
window.onresize=new Function("winDims()");
function ClockAndAssign(){
time = new Date();
secs = time.getSeconds();
sec = Math.PI * (secs-15) / 30;
mins = time.getMinutes();
min = Math.PI * (mins-15) / 30;
hrs = time.getHours();
hr = Math.PI * (hrs-3) / 6 + Math.PI * parseInt(time.getMinutes()) / 360;
for (i=0; i < S.length; i++){
tmps[i].top=dy[D.length+F+H.length+M.length+i]+ofy+(i*han)*Math.sin(sec)+scrollY+"px";
tmps[i].left=dx[D.length+F+H.length+M.length+i]+ofx+(i*han)*Math.cos(sec)+"px";
}
for (i=0; i < M.length; i++){
tmpm[i].top=dy[D.length+F+H.length+i]+ofy+(i*han)*Math.sin(min)+scrollY+"px";
tmpm[i].left=dx[D.length+F+H.length+i]+ofx+(i*han)*Math.cos(min)+"px";
}
for (i=0; i < H.length; i++){
tmph[i].top=dy[D.length+F+i]+ofy+(i*han)*Math.sin(hr)+scrollY+"px";
tmph[i].left=dx[D.length+F+i]+ofx+(i*han)*Math.cos(hr)+"px";
}
for (i=0; i < F; i++){
tmpf[i].top=dy[D.length+i]+siz*Math.sin(i*eqf*Math.PI/180)+scrollY+"px";
tmpf[i].left=dx[D.length+i]+siz*Math.cos(i*eqf*Math.PI/180)+"px";
}
for (i=0; i < D.length; i++){
tmpd[i].top=dy[i]+siz*1.5*Math.sin(-sec+i*eqd*Math.PI/180)+scrollY+"px";
tmpd[i].left=dx[i]+siz*1.5*Math.cos(-sec+i*eqd*Math.PI/180)+"px";
}
if (!vis)clearTimeout(tmr);
}
buffW=(ieType)?80:90;
function Delay(){
scrollY=(ieType)?ieRef.scrollTop:window.pageYOffset;
if (!vis){
dy[0]=-100;
dx[0]=-100;
}
else{
zy[0]=Math.round(dy[0]+=((mouseY)-dy[0])*del);
zx[0]=Math.round(dx[0]+=((mouseX)-dx[0])*del);
}
for (i=1; i < sum; i++){
if (!vis){
dy[i]=-100;
dx[i]=-100;
}
else{
zy[i]=Math.round(dy[i]+=(zy[i-1]-dy[i])*del);
zx[i]=Math.round(dx[i]+=(zx[i-1]-dx[i])*del);
}
if (dy[i-1] >= winH-80) dy[i-1]=winH-80;
if (dx[i-1] >= winW-buffW) dx[i-1]=winW-buffW;
}
tmr=setTimeout('Delay()',ref);
ClockAndAssign();
}
window.onload=Delay;
}
//-->
</script>

Thay đổi màu sao cho phù hợp với blog của bạn

Lưu lại và sang bước kế tiếp

Bước 4: Vào blogger > Bố cục > Thêm tiện ích HTML/Javascipt vào vị trí muốn xuất hiện nút tắt/mở và dán code sau vào form Nội Dung rồi lưu lại

<script type="text/javascript">
<!-- Mouse Clock 3 Button
//Hide from older browsers
if (document.getElementById&&!document.layers){
document.write('<input type="button" id="control" value="Clock Off" onClick="this.blur();onoff()">');
}
//-->
</script>

*********************************************

3-Chữ chạy theo con trỏ chuột

Chắc hẳn bạn đã có lần vào một blog/website nào đó và thấy đi theo con trỏ chuột là một dòng chữ xoay vòng vòng đúng không nào? Để làm được điều này cũng không quá khó đâu, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây là ok


Vào blogger > Bố cục > Tạo một tiện ích HTML/Javacript sau đó dán code bên dưới vào form nội dung:


<style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-family: Times new roman;
color:   
#002AFF;
/* End Optional */
/* Start Required - Do Not Edit */
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
/* End Required */
/* End Circle Text Styles */
</style>
<script type="text/javascript">;(function(){
// Your message here (QUOTED STRING)
var msg = "Nội dung";

/* THE REST OF THE EDITABLE VALUES BELOW ARE ALL UNQUOTED NUMBERS */

// Set font's style size for calculating dimensions
// Set to number of desired pixels font size (decimal and negative numbers not allowed)
var size = 15;
// Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval
// Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
// The larger this divisor, the smaller the spaces between letters
// (decimals allowed, not negative numbers)
var letter_spacing = 5;
// The larger this multiplier, the bigger the circle/oval
// (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)
var diameter = 10;
// Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)
var rotation = 0.4;
// This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
// Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)
var speed = 0.3;
////////////////////// Stop Editing //////////////////////
if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;
msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,
mouse = function(e){
 e = e || window.event;
 ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
 xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},
makecircle = function(){ // rotation/positioning
 if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
 };
 currStep -= rotation;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
 };
},
drag = function(){ // makes the resistance
 y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
 x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
 for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
 };
 makecircle();
},
init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
 if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
 } else init.nopy = true;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
 };
 o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
 setInterval(drag, 25);
},
ascroll = function(){
 ymouse += window.pageYOffset;
 xmouse += window.pageXOffset;
 window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};
o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
if (window.addEventListener){
 window.addEventListener('load', init, false);
 document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
 document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
   window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
 window.attachEvent('onload', init);
 document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};
})();
</script>

002AFF là màu chữ

"Nội dung" là chữ sẽ chạy theo chuột

15 là kích cỡ chữ

0.3 tốc độ của chữ

Trước khi lưu lại nhớ chỉnh sửa lại 2 thông số mình đã tô màu ở code trên nha!

Chúc bạn vui vẻ với chữ chạy theo con trỏ chuột!

Theo Trollvl.com

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Lên Trên! Xuống Dưới!