* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

code và link bannercode :
<center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link ="Thay Link banner flash vào " width="475" height="130" wmode="transparent"/></center>
link :
http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung2.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung%20cun.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung3.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung4.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung5.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung8.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung6.swf

http://img361.imageshack.us/img361/3766/39432972.swf

http://www.fileden.com/files/2010/4/20/2834191/VietDung7.swf

http://img361.imageshack.us/img361/6679/22010199.swf

http://img361.imageshack.us/img361/1751/21098835.swf

http://img361.imageshack.us/img361/9997/91935038.swf

http://img361.imageshack.us/img361/1250/44073425.swf

http://img361.imageshack.us/img361/1102/60747991.swf

http://img361.imageshack.us/img361/308/36180957.swf

http://img361.imageshack.us/img361/3844/18141201.swf

http://img361.imageshack.us/img361/3787/70166886.swf

http://img361.imageshack.us/img361/4598/34080233.swf

http://img361.imageshack.us/img361/2353/13016251.swf

http://img361.imageshack.us/img361/7562/50526832.swf

http://img361.imageshack.us/img361/8788/45754351.swf

http://img361.imageshack.us/img361/8899/41854896.swf

http://img361.imageshack.us/img361/5848/44562858.swf

http://img361.imageshack.us/img361/5169/78816885.swf

http://img361.imageshack.us/img361/4330/29075809.swf

http://img361.imageshack.us/img361/8445/84810507.swf

http://img361.imageshack.us/img361/7964/60514325.swf

http://img361.imageshack.us/img361/176/55642428.swf

http://img361.imageshack.us/img361/4875/94129953.swf

http://img361.imageshack.us/img361/4889/53149117.swf

http://img361.imageshack.us/img361/5200/45324749.swf

http://img361.imageshack.us/img361/831/13657998.swf

http://img361.imageshack.us/img361/2945/91885789.swf

http://img361.imageshack.us/img361/5399/65145133.swf

http://img361.imageshack.us/img361/8425/19912856.swf

http://img361.imageshack.us/img361/862/63937669.swf

http://img361.imageshack.us/img361/7132/30349249.swf

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Lên Trên! Xuống Dưới!