* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Love Is The Name Of The Game - Ngọc Tuyết2 nhận xét

09:55 16 tháng 3, 2013 Reply

https://lh6.googleusercontent.com/-ZgdVEEGEMvk/T30v89OZhkI/AAAAAAAAB-Q/RzBo9Cq9V90/s71/music.gif https://lh6.googleusercontent.com/-ZgdVEEGEMvk/T30v89OZhkI/AAAAAAAAB-Q/RzBo9Cq9V90/s71/music.gif https://lh6.googleusercontent.com/-ZgdVEEGEMvk/T30v89OZhkI/AAAAAAAAB-Q/RzBo9Cq9V90/s71/music.gif

09:57 16 tháng 3, 2013 Reply

http://www.youtube.com/watch?v=yY-k3hTztLM

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Lên Trên! Xuống Dưới!