* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

link flash đẹp

link flash đẹp
http://amlan.com.ne.kr/Movie31.swf http://boxstr.com/files/4830889_kcavb/nini02.swf 
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T111.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T133.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T148.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T269.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T275.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T293.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T295.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T296.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T303.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T309.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T314.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T332.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T337.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T348.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T357.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T360.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T363.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T367.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T388.swf http://godud0909.com.ne.kr/swf/T391.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T398.swf 
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/8-26.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/b2.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/b7-1.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/o44-1.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/o6.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/p11.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/p2.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/r4.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/r5.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/rud20467.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/T9.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/w1.swf
http://img10.imageshack.us/img10/7711/jun247.swf
http://img101.imageshack.us/img101/552/54206045.swf
http://img103.imageshack.us/img103/1518/movie6261sf0.swf
http://img104.imageshack.us/img104/6444/writing15xu4.swf
http://img11.imageshack.us/img11/1594/774.swf 
http://img11.imageshack.us/img11/3467/3201g.swf
http://img116.imageshack.us/img116/1386/jeh4562nw0.swf
http://img12.imageshack.us/img12/7004/155c8c1a49c1709305072a.swf
code flash mừng sinh nhật
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T148.swf 
bánh sinh nhật
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T269.swf 
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T295.swf
flsh bài viết
http://img256.imageshack.us/img256/6136/banner550x344.swf
http://amlan.com.ne.kr/Movie31.swf
flash hoa hồng
http://img61.imageshack.us/img61/5133/322fm3.swf
flash rất đẹp
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201112910.swf
flash dưới khu bài viết
http://i26.photobucket.com/albums/c139/vietmoschino/flash/baby.swf
<center><embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" src="http://i1115.photobucket.com/albums/k559/y1n99x/Flash/Media-Player.swf" flashvars="file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?id=http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=5SjsKxQuIHnu%26type=you&config=http://nct.y1n9.com//config.php?config=ok%26backcolor=0x%26frontcolor=0xF1E669%26lightcolor=0xF1E669%26autostart=false%26shuffle=true%26repeat=false%26jpgfile=http://i1115.photobucket.com/albums/k559/y1n99x/Flash/7431jf3.swf" width="200" height="220" wmode="transparent"></center>
flash
http://img131.imageshack.us/img131/1282/1525001187hou247t2qo9.swf
link cô gái
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/p2.swf
link hoa flash
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/20128193.swf
http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/20115172.swf

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Lên Trên! Xuống Dưới!