* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

flash đẹp nhất đã chọn lọc

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/24.swf

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/25.swf

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/21.swf

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/17.swf

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/5.swf

bóng bay ngang
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/24.swf
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/25.swf
sao băng
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/21.swf
trái tim bay
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/17.swf
mũi tên xuyên 3 phía
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/12.swf
sao xoay tròn
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/11.swf
chào ngày lễ
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/5.swf
ngọt ngào sweet
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/4.swf
hiệu ứng màu sắc khá đẹp
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/2.swfchấm tròn vòng xoay khá đẹp
http://onlylovey4u8.webs.com/Flash/24.swf
nốt nhạc
http://onlylovey4u8.webs.com/Flash/15.swf
mũi tên bay ngang
http://onlylovey4u8.webs.com/Flash/14.swf
dàn giây hoa treo
http://onlylovey4u8.webs.com/Flash/10.swf
lá mưa thu bay
http://onlylovey4u8.webs.com/Flash/4.swf
tuyết hồng
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/36.swf

lá rơi

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/31.swf

sao sáng
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/24.swf


bướm đẹp
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/15.swf


http://onlylovey4u7.webs.com/Flash2/buomdep2.swf

http://onlylovey4u7.webs.com/Flash2/buomvip.swf

hoa hồng bay
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/12.swf


sao băng trái tim bay lên
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/3.swf

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Lên Trên! Xuống Dưới!