* Lưu ý : Tại blog này bạn có thể sử dụng phím mũi tên trên bàn phím < > để chuyển bài viết mới hơn hoặc cũ hơn rất tiện lợi

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Link flash đẹp chưa chọn (Tổng hợp )

Rất nhiều hình đẹp tại đây các bạn tự tìm hình mình thích nhé !


Lưu ý : Khi tìm hình nếu Google cảnh báo bạn đừng quá lo lắng  hãy click (Quay lại an toàn nhé )


Chúc các bạn tìm được những hình mà mình ưng ý !


http://img73.imageshack.us/img73/3174/17111982741791ze5.swf
http://img219.imageshack.us/img219/7492/t1401oh5.swf
http://img381.imageshack.us/img381/7259/spring11qk3.swf
http://img198.imageshack.us/img198/9353/love2.swf
http://img30.imageshack.us/img30/9636/download101star8894.swf
http://www.swfcabin.com/swf-files/1279783492.swf
http://img87.imageshack.us/img87/9297/20080421173539749751yk8.swf
http://img73.imageshack.us/img73/9848/78712008960741lu4.swf
http://img216.imageshack.us/img216/1508/t1811zs2.swf
http://img216.imageshack.us/img216/272/t1611zh8.swf
http://img389.imageshack.us/img389/3348/t1802wr9.swf
http://img87.imageshack.us/img87/9297/20080421173539749751yk8.swf
http://img291.imageshack.us/img291/3424/42411991689261.swf
http://xt.2000y.net/106939/uploadpic/2009052010594015788.swf
http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Mrkuku.swf
http://img23.imageshack.us/img23/9818/58046916.swf
http://img29.imageshack.us/img29/5103/rflash03.swf
http://img90.imageshack.us/img90/7783/v721gb2.swf
http://img90.imageshack.us/img90/6995/v181yu2.swf
http://img519.imageshack.us/img519/7040/rud203820931mq6.swf
http://img90.imageshack.us/img90/2870/coffee1ji9.swf
http://img244.imageshack.us/img244/8162/y2281cn4.swf
http://img140.imageshack.us/img140/6324/v231aj6.swf
http://img455.imageshack.us/img455/90/7430vq0.swf
http://img147.imageshack.us/img147/2751/7492yz3.swf
http://img455.imageshack.us/img455/394/7431jf3.swf
http://img61.imageshack.us/img61/8025/261qy4.swf
http://img256.imageshack.us/img256/6136/banner550x344.swf
http://img216.imageshack.us/img216/4855/t2281he6.swf
http://img123.imageshack.us/img123/932/0971uc8.swf
http://img216.imageshack.us/img216/443/t2272uu3.swf
http://img211.imageshack.us/img211/2880/66331252av1.swf
http://img255.imageshack.us/img255/228/eb8888eb82b4eba6aceb8a9yc5.swf
http://img224.imageshack.us/img224/5696/401uc8.swf
http://img224.imageshack.us/img224/228/641sn0.swf
http://img224.imageshack.us/img224/3971/651ce9.swf
http://img229.imageshack.us/img229/9307/611ew2.swf
http://www.fileden.com/files/2009/11/9/2644646/footer.swf
http://www.swfcabin.com/swf-files/1279781692.swf
http://img23.imageshack.us/img23/9171/60661323.swf
http://img156.imageshack.us/img156/3092/20080408144139675001tn7.swf
http://img23.imageshack.us/img23/7433/43880606.swf
http://img73.imageshack.us/img73/3174/17111982741791ze5.swf
http://img73.imageshack.us/img73/9848/78712008960741lu4.swf
http://img23.imageshack.us/img23/9818/58046916.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T293.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T303.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T332.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T388.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T337.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T348.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T360.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T363.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T357.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T367.swf
http://myfile.hanafos.com/ ~ mip1040/mip-65.swf
http://myfile.hanafos.com/ ~ mip1040/mip-66.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T309.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T314.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T148.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T111.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T269.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T398.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T295.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T391.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T275.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T296.swf
http://img125.imageshack.us/img125/6632/4d7414cf1zp3.swf
http://img10.imageshack.us/img10/7711/jun247.swf
http://godud0909.com.ne.kr/swf/T133.swf
http://img12.imageshack.us/img12/7004/155c8c1a49c1709305072a.swf
http://img3.imageshack.us/img3/9243/y330.swf
http://img441.imageshack.us/img441/6895/146b0a1349967af67b6c02.swf
http://img3.imageshack.us/img3/8153/rud2024020214.swf
http://img441.imageshack.us/img441/6434/rud20248202.swf
http://amlan.com.ne.kr/Movie31.swf
http://amlan.com.ne.kr/Movie30.swf
http://amlan.com.ne.kr/Movie20.swf
http://img234.imageshack.us/img234/5846/601vt7.swf
http://img90.imageshack.us/img90/6995/v181yu2.swf
http://img90.imageshack.us/img90/7783/v721gb2.swf
http://img519.imageshack.us/img519/7040/rud203820931mq6.swf
http://img244.imageshack.us/img244/8162/y2281cn4.swf
http://img232.imageshack.us/img232/773/0118ji8.swf
http://img235.imageshack.us/img235/7721/0116yp7.swf
http://img65.imageshack.us/img65/8793/0117sd0.swf
http://img234.imageshack.us/img234/5846/601vt7.swf
http://img234.imageshack.us/img234/6286/731zz7.swf
http://img234.imageshack.us/img234/8185/711sd4.swf
http://img234.imageshack.us/img234/4373/621tb3.swf
http://img234.imageshack.us/img234/7544/701kk1.swf
http://img227.imageshack.us/img227/7649/crossa921wz3.swf
http://img103.imageshack.us/img103/1518/movie6261sf0.swf
http://img185.imageshack.us/img185/2822/vuswlwl91ll2.swf
http://img47.imageshack.us/img47/4770/k401ha3.swf
http://img205.imageshack.us/img205/8576/crossa791rd6.swf
http://img527.imageshack.us/img527/2742/48935649.swf
http://img368.imageshack.us/img368/5227/letter4101ab9.swf
http://img301.imageshack.us/img301/6487/cf0872tr9.swf
http://img234.imageshack.us/img234/3977/jeh5151pm1.swf
http://img234.imageshack.us/img234/7673/jeh4672cz6.swf
http://img73.imageshack.us/img73/9848/78712008960741lu4.swf
http://img73.imageshack.us/img73/8712/19712008961532ko8.swf
http://img530.imageshack.us/img530/2308/83341690zz7.swf
http://img442.imageshack.us/img442/6228/82022655oe4.swf
http://img5.imageshack.us/img5/6290/86611900122612rg7.swf
http://img5.imageshack.us/img5/8341/30411939155611ud0.swf
http://boxstr.com/files/4830889_kcavb/nini02.swf
http://img5.imageshack.us/img5/3299/65311909738162oi0.swf
http://img5.imageshack.us/img5/2374/19511732740721pq4.swf
http://img116.imageshack.us/img116/1386/jeh4562nw0.swf
http://img227.imageshack.us/img227/7649/crossa921wz3.swf
http://img103.imageshack.us/img103/1518/movie6261sf0.swf
http://img185.imageshack.us/img185/2822/vuswlwl91ll2.swf
http://img47.imageshack.us/img47/4770/k401ha3.swf
http://img205.imageshack.us/img205/8576/crossa791rd6.swf
http://img527.imageshack.us/img527/2742/48935649.swf
http://img368.imageshack.us/img368/5227/letter4101ab9.swf
http://img301.imageshack.us/img301/6487/cf0872tr9.swf
http://img234.imageshack.us/img234/3977/jeh5151pm1.swf
http://img234.imageshack.us/img234/7673/jeh4672cz6.swf
http://img73.imageshack.us/img73/9848/78712008960741lu4.swf
http://img73.imageshack.us/img73/8712/19712008961532ko8.swf
http://img530.imageshack.us/img530/2308/83341690zz7.swf
http://img442.imageshack.us/img442/6228/82022655oe4.swf
http://img5.imageshack.us/img5/6290/86611900122612rg7.swf
http://img5.imageshack.us/img5/8341/30411939155611ud0.swf
http://boxstr.com/files/4830889_kcavb/nini02.swf
http://img5.imageshack.us/img5/3299/65311909738162oi0.swf
http://img5.imageshack.us/img5/2374/19511732740721pq4.swf
http://img116.imageshack.us/img116/1386/jeh4562nw0.swf
http://img65.imageshack.us/img65/3348/jeh3631wy2.swf
http://img65.imageshack.us/img65/5246/jeh3551pg3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User2496/60661323.swf


code 1

<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img73.imageshack.us/img73/3174/17111982741791ze5.swf" wmode="transparent" height="480" width="600">


code 2


<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=Link Flash của bạn" wmode="transparent" width="600" height="500">

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh. biểu tượng cảm xúc ,video từ Youtube , vào khung Comment không cần dùng thẻ .Chỉ cần Coppy link ảnh , biểu tượng mình thích và paste vào khung comment rồi đăng lên Lưu ý:Định dạng ảnh bạn có thể chèn vào comment['JPG','GIF','PNG','BMP']

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

Lên Trên! Xuống Dưới!